Co nabízíme

Společnost Kajstura s.r.o. se zabývá výrobou a distribucí kovokeramických kluzných kontaktů určených především pro sběrače proudu mostových jeřábů. Dále pak opravama a výrobou kompletních jeřábových sběračů.

Jeřábový sběrač S3 Kromě standardně nabízených rozměrů nabízíme možnost výroby atypických kluzných kontaktů dle specifikace zákazníka. Technické řešení je chráněno užitnými vzory.

Popis kontaktního materiálu CuC

Kluzný kontakt Kovokeramický kontaktní materiál používaný při výrobě kluzných kontaktů je tvořen sloučeninou na bázi mědi s obsahem uhlíku. Vyznačuje se lepší vodivostí, minimálním jiskřením kluzného kontaktu i při krátkodobém odběru proudu kolem 2500A a několika násobným zvýšením životnosti. Obsažený uhlík vytváří kluznou vrstvu zmenšující tření kluzného kontaktu a zároveň konzervuje trolej. Tuto vlastnost ocení zejména provozovatelé venkovních jeřábů, kde je trolej vystavena nepřízni počasí. Materiál CuC neobsahuje žádné abrazivní příměsi a tvrdost materiálu /25-60 HRH/ je výrazně nižší než tvrdost trolejového drátu.

Srovnání kluzných kontaktů

Srovnání sběračů

Uvedený obrázek srovnává opotřebení kluzných kontaktů vyrobených z různých materiálů po několikaměsíčním používání. V horní části obrázku je vidět kolejnice, na které byl používán kluzný kontakt CuC. Je patrné vytvoření kluzné vrstvy a z toho i plynoucí menší opotřebení kluzného kontaktu. V dolní části obrázku je klasický litinový kluzný kontakt, u kterého je tření při pohybu po kolejnici mnohem větší vzhledem k absenci kluzné vrstvy.

Provozní podmínky

Při provozování kluzných kontaktů CuC je žádoucí používat na jedné troleji kluzné kontakty vyrobené ze stejného materiálu, aby nedocházelo k setření žádoucí kluzné vrstvy jiným materiálem. Pokud jednu trolej používá více jeřábů a jejich jízdní dráhy se prolínají, měly by být všechny vybaveny kluznými kontakty CuC.

Díky vlastnostem CuC materiálu se kluzný kontakt po napájecí troleji pohybuje plynule bez zadrhávání. Vytvořená kluzná vrstva eliminuje možnost „zakopnutí“ a následného poškození nejen sběrače, ale i samotné troleje.

Dle dosavadních zkušeností je u kluzných kontaktů CuC životnost minimálně 7 násobná oproti litinovým kluzným kontaktům.

» Kontakt

KAJSTURA s.r.o.
Stonavská 553
Albrechtice u Č. Těšína
735 43

orientační mapa

Tel./fax: +420 596 412 362
GSM: +420 724 047 102
E-mail: info@kajstura.com

IČ: 26879603
DIČ: CZ 26879603